صفحه اصلی روی خط خبر تحلیل پیام رضوان ۲۰۱۶

تحلیل پیام رضوان ۲۰۱۶

0 خواندن ثانیه
0
0
970

تحلیل پیام رضوان ۲۰۱۶
مهدیار خراسانی

 

اشاره
در ادبیات بهائی عید رضوان، سالروز ادعای «من یظهره اللهی » بهاءالله در بغداد در سال ۱۲۷۹ قمری است. عید رضوان همه ساله مصادف با اول اردیبهشت ماه است و بهائیان در سراسر دنیا، آن را جشن می گیرند. رهبری تشکیلات بهائی ( بیت العدل) همه ساله به مناسبت این ایام، پیامی برای بهائیان در سراسر دنیا منتشر می کند که این مقاله به بررسی و واکاوی آخرین پیام بیت العدل به مناسبت عید رضوان پرداخته است.

تحلیل

رهبري بهائيت در حيفا ( بيت العدل ) در پيام رضوان ۲۰۱۶ ( ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ ) خود از كليه ي بهائيان جهان درخواست می كند تا در جهت اجراي اهداف نقشه ي پنج ساله ی بهائي كه از اپريل سال ۲۰۱۶ ( ارديبهشت ۹۵ ) آغاز و در سال ۲۰۲۱ ميلادي ( ۱۴۰۰ شمسي ) خاتمه میيابد شركت فعال داشته باشند.

هرچند كه در پيام ياد شده ( كه به صورت گنگ و اشاره بيان گرديده است ) به اهداف دقيق نقشه پنج ساله ی بهائي اشاره نشده است ، ولي با بررسي پيام هاي ديگر بيت العدل از جمله پيام های مورخ ۱ و ۱۵ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ و پيام ۲ ژانويه ۲۰۱۶ ( ۱۲ دی ماه ۹۴ ) و رمزگشایي پيام توسط جناب جبار ايدلخاني مشاور قاره اي بهائي در ايران( ۱ ) به روشني مي توان به عملكرد و اهداف واقعي و پشت پرده ی بهائيت در ايران و ساير

كشورهاي جهان پي برد.
قبل از ورود به بحث تذكر اين نكته ضروري است كه نقشه پنج ساله ی مورد نظر شالوده و خلاصه ی كي نقشه ی بیست ساله ی بهائي است كه از سال ۱۹۹۶ آغاز گرديده و قرار است در سال ۲۰۲۱ مقارن با صدمين سال درگذشت عبدالبهاء دومين رهبر بهائي به پايان برسد. با اين توضيح مشخص می گردد كه نقشه ی پنج ساله ی حاضر، شالوده و نتيجه و ثمره ی بیست سال برنامه ريزي و فعاليت بهائيت است كه قرار است در پنج سال آينده به بار بنشيند.

به تعبير جناب ايدلخاني:
«در اين نقشه ي پنج ساله كه از رضوان ۲۰۱۶ آغاز می گردد، بايد تمام دانه هایي كه تا كنون كاشته شده است به ثمر برسد و تمام كارهایي كه تا به حال انجام داده ايم در اين پنج سال بايد نتيجه دهد. » (۲)
هدف اصلي نقشه ی ۵ ساله كه بيت العدل روي آن تكیه دارد، مسئله ی تبليغ است كه در پيام هاي بيت العدل با عنوان «فرايند دخول افواج مؤمنين » از آن ياد می شود این عبارت شعاری به معنای ساز و کاری برای وارد شدن جمع زیادی از نو ایمان ها و دوست داران به جمع پیروان این فرقه است؛ (۳) بر اساس اين طرح بيت العدل با تشكیل كلاس هاي آموزشي و توانمند سازي، تعداد زيادي بهائي را در سراسر دنيا آماده كرده است تا ( با حركتي گسترده و با یک برنامه ريزي و نقشه ی از قبل مشخص شده) دست به تبليغ تهاجمي عليه اعتقادات پيروان ساير اديان الهي و غير الهي بزنند و با بهائي كردن آ ن ها، آمار بهائيان را در ايران و جهان افزايش داده و با ارائه ی آن بتوانند قدمهاي بعدي را دركسب رسميت اخذ نمايند.

در اين طرح افراد وگروه های آسيب پذير اجتماعي، كودكان، نوجوانان، جوانان و افراد و طبقات مختلف اجتماعي مورد هدف قرار گرفته اند. به طور کلّی تبلیغ در بهائیت از اوجب واجبات است که به هیچ شکل نباید تعطیل شود و با قوّت و به هر شکل ممکن حتّی به روش های تهاجمی و غیراخلاقی باید صورت پذیرد. در زمینه اهمیّت تبلیغ در این فرقه در میان نصوص بهائی مصادیق و مثال های بسیاری را می توان برشمرد. در یکی از این متون، عبدالبهاء، رهبر دوم بهائیّت، خطاب به انجمن روحانی این فرقه در تهران می نویسد:
«… از قرار معلوم، از کثرت اغتشاش ، امر تبلیغ اندکی مهجور مانده حتّی نفوس به اطراف قلیل سفر می نمایند … محال است که بدون تبلیغ احبّای الاهی تأیید یابند در هر صورت باید تبلیغ نمود ولی به حکمت ؛ اگر جهاراً ممکن نه خفیّاً به تربیت نفوس پردازند … مثلاً اگر نفسی از احبّا ( بهائیان) با نفسی از غافلین ( ! ) طرح دوستی و راستی اندازد و به کمال مهربانی با او معاشرت و مجالست نماید و در ضمن اخلاق و اطوار و حسن رفتار و تربیت الاهی ( ! ) و وصایا و نصایح ربّانی ( ! ) سلوک نماید؛ البتّه آن شخص غافل را بیدار کند و آن نادان را دانا نماید » ( یعنی غیر بهائیان غافل و نادان هستند) . او در ادامه می نویسد:
« … اگر بر این منوال هر یک از احبّا ( بهائیان( نفسی را بکوشد تا هدایت نماید ( ! ) در هر سال نفوس مضاعف شود و این را به نهایت حکمت می توان مجری داشت که ابداً ضرری حاصل نشود.» (۴)

در زمینه بهائی کردن دیگران این گونه به پیروان این فرقه بشارت می دهد:
« طوبی از برای هر نفسی که نفسی را به شریعه باقیه( ! ) کشاند و به حیات ابدیهّ دلالت نماید ؛ هذا من اعظم الاعمال عند ربکّ عزیز المتعال! » (۵) در نامه ای به یکی از پیروان خود با نام ذبیح ، هدف از خلقت او و دیگر بهائیان را تبلیغ بهائیّت معرفی می کند:
« ای ذبیح ! از برای تبلیغ خلق شدی، قعود و صمت ( نشستن و سکوت ) جائز نه، الیوم بر امثال آن جناب لازم که به دیار قریب و بعید خالصاً لوجه مختار توجّه نمایند ». (۶) همو در جای دیگر در مورد تعطیل پذیر نبودن امر تبلیغ بهائیت می نویسد: « اگر نفسي قادر بر تبليغ نباشد وكیل معين نمايد! ». (۷)

با توجه به اين كه عبدالبهاء در دستوري اعلام كرده است كه هر بهائي موظف است در سال یک نفر را بهائي نمايد(۸) جناب ايدلخاني اظهار اميدواري می كند كه در سال ۲۰۲۱ هركدام از بهائيان با افتخار اعلام نمايد كه كاري را كه حضرت عبدالبهاء از ما خواسته است و ۱۰۰ سال است كه از آن گذشته ، انجام داده ايم و فرامين تبليغي را به ثمر رساند هايم. (۹)
به تعبیر بیت العدل، برنامه پنج ساله ی جدید بهائی، این فرقه را به سوی قرن سوّم دور بهائی سوق می دهد.

لذا در این پیام بیت العدل با اصرار از تمامی پیروان این فرقه می خواهد تا از هیچ کوششی در به کار بردن تمام آنچه آموخته اند و استفاده از هر توانایی و مهارتی که دارا هستند در پیشبرد نقشه این حزب سیاسی در جهان برای حرکت به سوی مرحله ی بعدی از حیات بهائیت مضایقه ننمایند ؛ البته شواهد و قرائن به خوبي نشان مي دهد كه بهائيت در اين طرح تاكنون موفقيت چنداني به دست نياورده است و اهداف آن علي رغم تلاش زيادي كه داشته است ، در ايران و بسیاری از كشورهاي ديگر دنيا به نتيجه ی مطلوب نرسيده است.

شاید مهم ترین مانع در رسیدن به این هدف در غرب ، آگاهی جوامع مختلف از فعالیت های تبلیغی تهاجمی است که در آن سامان ، امری غیراخلاقی و نامناسب محسوب می شود . مانع دیگر بر سر راه تشکیلات بهائی در غرب ، بی گمان کم مایه بودن بنیادهای عقیدتی و فرهنگی بهائیت است که جذابیتی برای محیط مدرن غرب ندارد.

در ایران اما مسئله کاملا متفاوت است ؛ سابقه ی ذهنی منفی ایرانیان از بهائیت از یک سو و حملات گسترده ی بهائیان به مقدسات ایرانیان نظیر موضوع مهدویت از سوی دیگر، مانع اصلی آشتی میان ایرانیان و بهائیت است.

با این وجود ، تشکیلات بهائی سعی بلیغی در جهت رسیدن به اهداف برنامه ی بیست ساله در پیش خواهد گرفت و انجام فعاليت های تبليغي گسترده و انجام حركت هاي ساختار شكنانه در ايران در پنج سال آينده دور از انتظار نيست.

بيت العدل حيفا سعي دارد تا بهائيان ايران را به انجام فعاليت های غيراخلاقي و غيرمتعارف و ساختارشكنانه تشويق نمايد تا به اين وسيله از سویي افكارعمومي را به سوي خود جلب كرده ، با مظلوم نمایي براي خود كسب وجاهت نمايد و از سوي ديگر با ايجاد درگيري لفظي يا فيزیكي با دولت و شخصيت هاي مذهبي، خوراك تبليغاتي مناسبي را براي بيگانگان فراهم آورد و خود را از کمبود محتوای پیش گفته در جهت تبلیغ بهائیت خلاص کند؛ چرا که بسیاری از تحلیل گران معتقدند که تشکیلات بهائی در صورت حذف مظلوم نمایی در ایران، حرف تازه ای برای عرضه در نظام بین المللی و نفوذ بر اندیشمندان جهانی نخواهد داشت.

انتشار عكس خصوصي خانم فائزه هاشمي در فضاي مجازي، تعطيلي مغازه هاي بهائي به بهانه ی تعطيلات مذهبي، تشکيل جلسات خصوصي تبليغي، نفوذ در مهدكودك ها و مراكز بهزيستي بدون ذكر بهائي بودن و امثال آن را مي توان در راستاي همين سناريو تعريف كرد.

پی نوشت
_______________________________________________________________________________
۱٫ نقل از سخنرانی آقای دکتر جبار ایدلخانی عضو هیئت مشاورین قاره ای بهائی و مشاور بیت العدل در امور ایران در کلاس دو روزه برگزار شده در تاریخ ۴ و ۵ مارچ ۲۰۱۶ در دبی برای برخی از بهائیان ایران.
۲٫ پیام ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵ بیت العدل خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاره ای.
۳٫ همان.
۴. امر و خلق، فاضل مازندارانی، آلمان، الانگنهاین، ۱۹۸۴ م، جلد ۳ ، صفحات ۴۹۵ و ۴۹۶.
۵. همان، ص ۴۶۳.
۶. همان، ص ۴۶۲.
۷. همان، ص ۴۶۴.
۸٫ مجله ی اخبار امری، شماره ۴۵، مرداد ۱۳۲۷، صفحه ی ۷؛ امر و خلق، ج ۳، ص ۴۹۵.
۹٫ به پی نوشت ۱ مراجعه شود.

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط سردبیر
بارگذاری در روی خط خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

بررسی

محيط علم و فضل و ادب؛ استاد سيدمحمد محيط طباطبائی: تحقيقاتی ويژه در آثار بهائی

عبدالحسين فخاري چکیده   استاد سیدمحمد محیط طباطبائى (۱۲۸۰-۱۳۷۱ش) از برجسته‌ترین پژوهش…