صفحه اصلی روی خط خبر انتخابات بیت‌العدل؛ سیزدهمین هیأت بیت‌العدل برای دوره مدیریت ۲۰۲۸-۲۰۲۳ تعیین شد

انتخابات بیت‌العدل؛ سیزدهمین هیأت بیت‌العدل برای دوره مدیریت ۲۰۲۸-۲۰۲۳ تعیین شد

20 خواندن ثانیه
0
0
261

به گزارش مرکز جهانی بهائی، در روز ۹ اردیبهشت سال جاری، ۱۲۵۰ نماینده بهائیان از ۱۷۶ کشور، پس از بازدید از اماکن بهائی، در یک گردهمایی بدون شناخت و کاندیداتوری و رقابت، آرای خود را برای انتخاب بیت‌‌العدل (هیأت مدیره جامعه جهانی بهائی) ‌جدید به صندوق ریختند. بیش از ۱۵۹۰ رأی (ازجمله رأی افرادی که امکان حضور در این مراسم را نداشتند) به صندوق ریخته شد.

خانم ‌هالی وودارد[۱] از اعضای دارالتبلیغ بین‌المللی که اداره جلسه را برعهده داشت، در سخنان خود در ابتدای مراسم، اشاره کرد که این کانونشن بیشترین تعداد محفل و افراد شرکت‌کنندۀ بهائی را در طول تاریخ کانونشن‌های بین‌المللی دارد.

در نظام بهائی، اعضای بیت‌العدل به‌عنوان رهبر جامعه جهانی بهائی، اعضای محافل ملی به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی در هر كشور و اعضای محافل محلی به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی در هر شهر به‌وسیلۀ انتخابات مشخص می‌شوند. انتخابات محافل ملي و محلي به‌صورت سالانه و انتخابات بیت‌العدل هر ۵ سال یک بار انجام می‌شود. بهائیان ابراز می‌دارند که از شاخصه‌های مردمی بودن انتخابات بیت‌العدل این است كه همه بهائیان به‌جز خانم‌ها مي‌توانند انتخاب شوند. نمایندگان جامعه بهائی نیز مكلف هستند در انتخابات شركت نمایند و رأی بدهند. وجه تمایز انتخابات بهائی با انتخابات مرسوم جوامع بشری، نبود نامزد و کاندیدای انتخاباتی و درنتیجه، عدم شناخت رأی‌دهندگان از کاندیداهای مناسب و ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی و رقابت انتخاباتی است. نمایندگان کانونشن بین‌المللی که اعضای تمام محافل ملی بهائی هستند، در برگه رای محرمانه، باید به ۹ نفررای بدهند ولی به دلیل عدم شناخت بهائیان هر کشور از بهائیان سایر کشورها، عملاً آرای اعضای کانونشن ملی به اعضای بیت‌العدل قبلی، که اعضای محافل ملی شناخت نسبی و حداقلی از آنان دارند، تعلق می گیرد؛ مگر آنکه قبل از تشکیل کانونشن اطلاع‌رسانی شود که فرد یا افرادی از اعضای بیت‌العدل فوت کرده و یا استعفا داده و با استعفای ایشان موافقت شده است. دراین‌صورت، اعضای کانونشن متوجه می‌شوند که نباید در برگ رأی نام آن افراد را درج کنند!

علي‌رغم ادعاي تشكيلات در ويژه بودن انتخابات بهائي، در بين روشنفكران بهائي اعتراضاتي به نحوه انتخاب اعضاء در تشكيلات وارد شده است و عده‌اي اين انتخابات را صوري و درحقيقت نوعي انتصاب تلقي مي‌نمايند. زيرا در اين انتخابات به‌دليل نبود تبليغات، افراد نوعاً ناشناخته بوده و سوابق و ويژگي آن‌ها مشخص نمي‌شود. از طرف ديگر به‌دليل عدم معرفي كانديدا، مشخص نمي‌گردد كه چه كسي در ليست انتخابي قرار دارد و چون سرّي است، تشكيلات اين امكان را دارد تا هركسي را كه دوست داشت، به‌عنوان فرد برنده، معرفي نمايد.

در حالت فعلی، اعضای محافل ملیِ حاضر در کانونشن، ناگزیر از رأی دادن به افرادی هستند که در جامعه بین‌المللی بهائی وجهه مقبولی داشته و شناخت نسبی از ‌آن‌ها وجود داشته باشد. این افراد کسانی نیستند جز اعضای دارالتبلیغ بین‌المللی، که هر پنج سال یک بار، به‌وسیلۀ بیت‌العدل (از میان زبدگان هیأت‌های مشاوران قاره‌ای، که وظیفه تبلیغ و صیانت را در جامعه بین‌المللی بهائی دارند و چشم و گوش بیت‌العدل هستند) منصوب می‌شوند و گاهی برای نظارت بر نحوه انتخاب محفل ملی، نظارت بر فعالیت تبلیغی کشوری و نحوه اجرای کشوری نقشه‌های تدوین‌یافته به‌وسیلۀ مرکز جهانی بهائی، … و یا ابلاغ پیام ویژۀ بیت‌العدل به یک محفل خاص، به کشور موردنظر اعزام می‌شوند. این افراد معمولاً به کشورهایی مأمور می‌شوند که قبلاً در آن حوزه به‌عنوان مشاور قاره‌ای فعالیت داشته‌اند. بنابراین، درصورتی‌که قرار به گزینش افراد جدیدی برای ورود به بیت‌العدل باشد، این افراد منحصراً از اعضای انتصابی “دارالتبلیغ بین‌المللی” خواهند بود.

درعین‌حال، انتخاب عضو بیت‌العدل با محدودیت دیگری هم مواجه است و آن اینکه اعضای بیت‌العدل باید از رجال و افراد ذکور بهائی باشند. درنتیجه فقط مردان حق عضویت در بیت‌العدل را دارند و خانم‌های بهائی اجازۀ عضویت و ورود به جمع بیت‌العدل را ندارند. این مسأله ممنوعيت حضور زنان در بيت‌العدل يكي از موضوعات چالشي و مهم در بهائيت شده است. بهاءالله، پيامبر بهائيان، در كتاب خود، اقدس، تأكيد مي‌نمايد كه اعضاي بيت‌العدل، بايد از رجال (مردان) باشند. بعد از آن عبدالبهاء و شوقي نيز بر مرد بودن اعضاي بيت‌العدل، تكيه نموده و روشن شدن حكمت مرد بودن اعضاي بيت‌العدل را به آينده موكول نمودند. از طرف ديگر اين حكم كتاب اقدس با تعليم برابري مرد و زن در بهائيت، مغايرت پيدا كرده است. به اين معنا كه اگر در بهائيت زن و مرد از حقوق كاملاً برابر برخوردار هستند، چرا زنان از حضور در بالاترين رده مديريتي جامعه بهائي يعني بيت‌العدل، محرومند. اين موضوع مخصوصاً براي غربي‌ها، كه قبل از بهاءالله به اصل تساوي زن و مرد معتقد بودند و حتي گاهي توانایي و جايگاه زنان را بالاتر از مردان مي‌دانند قابل درک نیست. توجيهات مختلف تشكيلات بهائي و بيان اينكه حضور زنان در همه سطوح به‌غيراز عضويت در بيت‌العدل آزاد است!، يا به‌خاطر مسئوليت سنگين اعضاي بيت‌العدل، ازطرف بهائيت به زنان در اين مورد ارفاق شده است، يا اينكه عدم اجازه حضور زنان در بيت‌العدل، از جايگاه والاي زنان چیزی کم نمی‌کند و امثال آن، نتوانسته است در كاهش اعتراضات، مؤثر واقع شود. بسیاری از روشنفكران بهائي، به عدم اجازه حضور زنان در بالاترين مقام تصميم‌گيري و رهبري بهائيت (بيت‌العدل) اعتراض دارند و اين موضوع را در تضاد با اصل تساوي زن و مرد در بهائيت مي‌دانند. برای مثال کارن باکت در مقاله‌اي با عنوان «وقتي اصول و حاكميت در تعارض قرار مي‌گيرند: پاسخ بهائيت به ممنوعيت حضور زنان در بيت‌العدل» به موضوع ممنوعيت حضور زنان در بيت‌العدل اشاره دارد و در قسمت جمع‌بندي و نتيجه‌گيري مقاله مي‌نويسد: «بهائيان درخصوص تعارض بين تعليم تساوي زن ومرد، و ممنوعيت زنان از حضور در بيت‌العدل، چند جواب مي‌دهند كه عمدۀ آن بر تلاش براي توجيه اين ممنوعيت، به‌نحوي است كه به دستورات مقامات بهائي در اين خصوص خدشه‌اي وارد نيايد. تلاش بهائيان ليبرال براي تفسير و توجيه اين تعارض، در چهارچوب تاريخي، به‌گونه‌اي كه موانع حضور زنان در بيت‌العدل برداشته شود، مورد پذيرش قرار نگرفته و رد شده است. اگرچه اقليت قابل توجهي از بهائيان از ممنوعيت حضور زنان در بيت‌العدل ناراضي هستند، ولي اكثريت گسترده‌اي اين سياست را پذيرفته‌اند، هرچند برخي از آن‌ها احتمال اصلاح آن را در آينده بعيد نمي‌دانند. ولي ازآنجا كه هيچ حركت اصلاح‌خواهانه‌اي در اين مورد وجود ندارد، بعيد است چنين پويشي به راه بيفتد، زيرا در جامعه بهائي هرگونه بحث درباره تاريخ و متون اصلي، از سوي تشكيلات و اكثريت بهائيان، به‌عنوان حمله به بهائيت تلقي مي‌شود. لذا هرگونه اعتراض به باورهاي بهائي «نقض عهد و ميثاق» تلقي شده و نتيجه آن طرد و تكفير و اخراج از جامعه بهائي است. بنابراين بهائيان منتقد، به‌صورت برخی افراد منفرد، كه ايده و آرمان مشتركي دارند، باقي مي‌مانند. در ميان جامعه بهائي، برخلاف سايرگروه‌ها و اجتماعات ديني، «جنبش زنان» وجود ندارد، گويا با توجه به اهميت تساوي جنسي در هويت بهائي، آقايان بايد به‌جاي خانم‌هاي بهائي، صداي اعتراض بلند كنند. درمجموع، نوعي احساس فرصت ازدست‌رفته را مشاهده مي‌كنيم. متون بهائي از تساوي مرد و زن سخن مي‌گويد و ترويج اين اصل، به‌ويژه درميان زنان غربي اصل مهمي تلقي مي‌شود ولي منع ورود زنان به بيت‌العدل، تكذيب عملي شعار تساوي است.»

مرکز جهانی بهائی،[۲] یک هفته قبل از انتخابات بیت‌العدل، اعلام کرد “دو عضو بیت‌العدل پس از سالیان طولانی خدمت، مرکز جهانی بهائی را ترک می‌کنند. آقایان استفن برکلند، ۷۱ ساله و استفن هال، ۷۰ ساله که مدت ۱۳ سال در هیئت حاکمۀ بین‌المللی آیین بهائی خدمت کرده‌اند، سال گذشته درخواست استعفا از سمت خود دادند. بیت‌العدل این درخواست را پذیرفت و در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد ‌آن‌ها بعد از برگزاری سیزدهمین کانونشن بهائی در ماه جاری مرکز جهانی بهائی را ترک خواهند کرد.”

با این پیام برای بهائیان حاضر در کانونشن مشخص شد که به این دو نفر نباید رای دهند. از طرفی، با محدود بودن انتخاب از میان اعضای ذکور دارالتبلیغ بین‌المللی مشخص شد که برای انتخاب بیت‌العدل جدید باید علاوه بر هفت عضو باقی‌مانده پیشین، به ۲ نفر از ۴ مرد عضو دارالتبلیغ بین‌المللی، یعنی آقایان نوید سرانو، دنیش کومار، آندرج دونووال و البرت اِنسونگا رأی دهند.

نتیجه انتخابات به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح زیر اعلام شد:

اعضای بیت‌العدل که در سیزدهمین کنوانسیون بین‌المللی بهائی انتخاب شدند:

۱۵۹۳ رای ریخته‌شده به صندوق                   

چوونگو مالیتونگا                              ۱۴۲۱ رای

پل لمپل                                          ۱۴۱۲ رای

خوان مورا                                     ۱۴۱۰ رای

ایمن روحانی                                   ۱۳۶۵ رای

پیمان مهاجر                                   ۱۳۵۴ رای

شهریار رضوی                               ۱۳۵۴ رای

پراوین مالک                                  ۱۲۹۸ رای

آندرژ دونووال                               ۵۲۸ رای

آلبرت انشینسو انسونگا                     ۴۲۸ رای

شاید اگر آرای ریخته شده به نفع نوید سرانو و دنیش کومار هم خوانده می‌شد، تفاوت چندانی با رأی دونوال و اِنسونگا نداشت!

تحول در برگزاری کانونشن بین‌المللی بهائی

در دوره‌های قبل، بیت‌العدل پس از برگزاری کانونشن و انتخابات، در پیام کوتاهی، بدون هرگونه توضیح، اسامی اعضای بیت‌العدل جدید را به اطلاع محافل ملی کشورها می‌رساند و بعضاً اطلاعات پیشین مربوط به منتخبین جدید در فضای مجازی بهائی را از دسترس عموم خارج می‌کرد ولی در انتخابات سیزدهم، در یک تغییر چشمگیر، از قبل از برگزاری کانونشن بین‌المللی، کلیپ‌هایی از ورود هیأت‌های بهائی و گردش ‌آن‌ها در باغ‌ها و اماکن بهائی انتشار یافت، درحالی‌که معمولاً هیئت‌ها مجاز به سفر و بازدید از مناطق و ساختمان‌های غیربهائی نیستند. کلیپ‌های کوتاهی نیز از مراسم انداختن رأی هیأت بهائی هر کشور به صندوق انتخاباتی پخش شد. ضمناً ۹ عضو بیت العدل جدید، با تعداد آرای مأخوذه، معرفی شدند. حضور هیأت بهائی نمایندگان برخی از کشورهای عربی هم تازگی داشت. قبلاً یا این حضور پنهان بود و یا اساساً ‌آن‌ها به اسرائیل سفر نمی‌کردند و رأی خود را به‌صورت پستی ارسال می‌کردند. همچنین، معرفی بسیار کوتاهی از هریک از اعضای بیت‌العدل در سایت خبری مرکز جهانی بهائی بارگذاری شده است. احتمالاً این بخشی از سیاست خروج از مجهولیت جامعه بهائی است. نکته جالب اینکه اشاره‌ای به سن، تحصیلات، شغل و خدمات مدنی این افراد نشده و صرفاً تلاش تبلیغی ـ بهائی این افراد موردتوجه بوده است:

چونگو مالیتونگا[۳]

عضو بیت‌العدل از سال ۲۰۱۳ تا به امروز

چونگو مالیتونگا اهل کشور زامبیا، که درحال‌حاضر به‌عنوان عضو بیت‌العدل جهانی فعالیت می‌کند، پله‌های ترقی تشکیلات بهائی را نسبتاً سریع طی کرد. در سال ۲۰۰۶ به مالیتونگا ‌‌مسؤولیت نظارت بر توسعه برنامه جوانان در زامبیا داده شد. او در سال ۲۰۰۷ به محفل ملی این کشور وارد شد. در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان مشاور قاره آفریقا منصوب شد. به فاصله کوتاهی، قبل از اتمام دوره پنج‌ساله، در سال ۲۰۱۰ به عضویت دارالتبلیغ بین‌المللی منصوب شد و به حیفا نقل مکان کرد. او در سال ۲۰۱۳ به عنوان عضو بیت‌العدل انتخاب شد. در انتخابات اخیر، او مجدداً به این سمت انتخاب گردید.

 پل لمپل[۴]

عضو بیت‌العدل از سال ۲۰۰۵ تا به امروز

پل لمپل در پنسیلوانیای امریکا به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های اوَنستن (ایلینوی) و سن دیگو (کالیفرنیا) دنبال کرد. از همان سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به عضویت در لجنه ملی تبلیغ وابسته به محفل ملی آمریکا درآمد. در سال ۱۹۹۴ به‌عنوان هماهنگ‌کننده دفتر توسعه اقتصادی و اجتماعی به مرکز جهانی بهائی دعوت شد و در سال ۲۰۰۳ به عضویت دارالتبلیغ منصوب شد. او در سال ۲۰۰۵ به همراه پیمان مهاجر، به‌جای دو عضو سابق بیت، یعنی یان سمپل و داگلاس مارتین، به عضویت بیت‌العدل در آمد.

پل لمپل با خانم مارسیا ازدواج کرده و صاحب سه فرزند هستند. ایشان تابه‌حال چند کتاب و مقاله منتشر کرده و بیش از ده سخنرانی مهم درباره تبلیغ بهائی داشته، که بسیاری از این سخنرانی‌ها به‌تدریج تبدیل به مقاله یا کتاب شده‌‌اند.

خوان فرانسیسکو مورا[۵]

عضو بیت‌العدل از سال ۲۰۱۸ تا به امروز

ایشان متولد کاستاریکا است و درحال حاضر به‌عنوان عضو بیت‌العدل فعالیت می‌کند.

سوابق فعالیت انتصابی: در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان مشاور قاره‌ای برای قاره آمریکا و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ به عنوان عضو دارالتبلیغ بین‌المللی فعالیت داشت.

دکتر ایمن روحانی

عضو بیت‌العدل از سال ۲۰۱۸ تا به امروز

ایمن روحانی از اعضای ایرانی فعلی بیت‌العدل است. او در خانواده‌ای بهائی چشم به جهان گشود. اجداد وی از بهائیان نی‌ریز بودند. در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان مشاور قاره آسیا منصوب شد و تا سال ۲۰۰۸ در این سمت خدمت کرد تا اینکه به عضویت دارالتبلیغ بین‌المللی منصوب شد و برای خدمت در این موقعیت به حیفا نقل مکان کرد. او در نوامبر ۲۰۰۸ در کنفرانس‌ تبلیغی منطقه‌ای در بنگلور ـ دهلی نو به نمایندگی از طرف بیت‌العدل شرکت کرد. سال ۲۰۱۸ با کنار رفتن عضو پیشین، وارد بیت‌العدل شد و در دوره جدید (۲۰۲۳) برای پنج سال آینده در بیت باقی خواهد ماند.

پیمان مهاجر

عضو بیت العدل از سال ۲۰۰۵ تا به امروز

دکتر مهاجر متولد تهران، به همراه خانواده به هند نقل مکان کرد. در سال ۱۹۸۴ مدرک هومیوپاتی و سپس مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی خود را گرفت. دکتر مهاجر در سال ۱۹۸۶ به‌عنوان عضو هیأت معاونت منصوب شد. سپس تا سال ۱۹۹۱ به‌عنوان مشاور قاره آسیا خدمت کرد. ۵ سال بعد، در سال ۱۹۹۶ به دنبال علاقه‌ای که به حوزه تبلیغ داشت، به تأسیس مؤسسه‌ای با الهام از اصول و مبادی تبلیغ بهائی اقدام کرد. در سال ۱۹۹۸ ایشان برای یک دوره پنج‌ساله در دارالتبلیغ بین‌المللی منصوب شد. در سال ۲۰۰۳ برای بار دوم مجدداً منصوب شد. دکتر مهاجر در سال ۲۰۰۵ به دنبال بازنشستگی آقایان اَیان سمپل و داگلاس مارتین، به همراه پل لمپل به عضویت بیت‌العدل جهانی در آمد. او در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ برای دوره‌های پنج‌ساله در این هیأت باقی ماند. مهاجر و همسرش بانو سوتلانا سه فرزند دارند. ایشان از اقوام نزدیک رحمت الله مهاجر (ایادی امرالله و ‌‌مسؤول اعلام آمارهای نجومی و غیرواقعی بهائیان هند) است.

شهریار رضوی

عضو بیت‌العدل از سال ۲۰۰۸ تا به امروز

شهریار رضوی تابعیت ایرانی ـ بریتانیایی دارد.‌ همسرش بانو تیفانی است و یک دختر به نام آریانا دارد. سوابق فعالیت انتصابی: سال ۲۰۰۰ مشاور قاره‌ای در اروپا شد؛ سال ۲۰۰۳ به عضویت دارالتبلیغ بین‌المللی و سال ۲۰۰۸ به عضویت بیت‌العدل درآمد.

پراوین کومار مالک

عضو بیت‌العدل از سال ۲۰۱۳ تا به امروز

مالک اهل هندوستان است و درحال‌حاضر در بیت‌العدل خدمت می کند. در سال ۲۰۱۰ به عضویت دارالتبلیغ بین‌المللی منصوب شد. او اولین بهائی هندوتبار بود که در بیت وارد شده است.

آندرژ دونوال[۶]

اهل جمهوری اسلواکی در اروپای شرقی است و مدتی عضو محفل ملی بهائیان آن کشور بود. در دوره پنج‌ساله ۲۰۱۶-۲۰۱۱ عضو هیأت مشاورین قاره‌ای در اروپا بود. او از سال ۲۰۱۸ به عضویت دارالتبلیغ بین‌المللی منصوب گردید. در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار وارد بیت‌العدل می‌شود.

آلبرت انشیسو انسونگا[۷]

جناب انسونگا اهل کنگو است. مدتی در محفل ملی بهائیان جمهوری دموکراتیک کنگو فعالیت کرد و از سال ۲۰۰۳ رئیس این محفل بود. در همان سال به نمایندگی از محفل کنگو در جشن بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ورود بهائیت در کینشاسا سخنرانی کرد. در سال ۲۰۰۵ از سوی بیت‌العدل به‌عنوان مشاور قاره آفریقا برای امر تبلیغ بهائی، برای یک دوره پنج‌ساله منصوب شد و در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ مجدداً منصوب گردید. در سال ۲۰۱۸ انسونگا به عضویت دارالتبلیغ بین‌المللی منصوب و به حیفا نقل مکان کرد. در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار وارد بیت‌العدل شده است.

 

[۱] Holly Woodard

[۲] Baha’i World Centre

[۳] Chuungu Malitonga

[۴] Paul Lample – Bahaipedia, an encyclopedia about the Bahá’í Faith.

[۵] https://bahaipedia.org/Juan_Francisco_Mora

[۶] Andrej Donoval

[۷] Albert Nshisu Nsunga

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط سردبیر
بارگذاری در روی خط خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

بررسی

محيط علم و فضل و ادب؛ استاد سيدمحمد محيط طباطبائی: تحقيقاتی ويژه در آثار بهائی

عبدالحسين فخاري چکیده   استاد سیدمحمد محیط طباطبائى (۱۲۸۰-۱۳۷۱ش) از برجسته‌ترین پژوهش…