صفحه اصلی روی خط خبر آزادي و اخراج فعالان بهائي از يمن

آزادي و اخراج فعالان بهائي از يمن

0 خواندن ثانیه
0
0
488

در خبرها آمده که شش تن از بهائیان برجسته و تشکیلاتی یمن، پس از آنکه چند سال تحتنظر بودند، با صلاحدید مهدی مشاط، رئیس دفتر سیاسی شورای انقلاب حوثی یمن، در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۲۰ از زندان آزاد و بلافاصله به دستور مقامات یمنی از آن کشور اخراج شدند و به قطر عزیمت کردند. افراد یادشده که ادارهکنندگان جامعۀ بهائی یمن بوده و به کار تبلیغ بهائیت نیز اشتغال داشتند، عبارتند از: حامدبنحیدره (محمود کمالی سروستانی)، اکرم عیاش، کیوان قادری، بدیعالله سنائی، وائل الریگی، ولید عیاش. پنج نفر اول ایرانی و بهائی هستند و با برنامهریزی بیتالعدل و دارالتبلیغ بینالمللی بهائیان ــ مستقر در حیفای اسرائیلــ به یمن مهاجرت تبلیغی نموده بودند. رهبر این گروه، حامدبنحیدره، سال ۲۰۱۸، به جرم ارتباط با اسرائیل و اقدام به تبلیغ بهائیت بهمنظور تغییر دین کودکان و نوجوانان یمنی به اعدام محکوم شد. ازجمله دیگر اتهامات او این بود که با جعل مدرک و پرداخت پول، گذرنامهای با نام جعلی یمنی برای خود تهیه کرده بود تا از آن طریق بتواند بهعنوان شهروند یمنی املاک و اراضی خریداری کند. ولید عیاش نیز عراقی و مسلمان بهائیشده است.

به گزارش سایت خبری المانیتور، افراد یادشده به اتهام ارتباط با اسرائیل و تلاش برای تغییر دین کودکان و نوجوانان و سایر فعالیتهای تبلیغی دستگیر و محاکمه شدند. دفتر نمایندگی جامعه بینالمللی بهائی در ژنو علت دستگیری بهائیان را حاصل اشتباه و سوءتفاهم اعلام نموده است.

از نگاه حوثیها آزاد ساختن بهائیان گام مثبت و اقدام خیرخواهانهای بوده است. حسین العزیز، معاون وزیر امورخارجه یمن، روز ۳۰ جولای گفت که آزادی این شش بهائی در پاسخ به فرمان مشاط صورت گرفته است. او اضافه کرد: «امیدواریم این موضع و اقدام خیرخواهانه، با مسؤولیتپذیری و احترام به قانون و رعایت مقتضیات نظم عمومی کشور یمن مواجه شود.» حال ظاهراً دیگران این اقدام را چندان مهم ندانستهاند. خانم ندوه دوساری، گزارشگر مؤسسۀ خاورمیانه ــخارج از یمن ــ آزاد ساختن بهائیان را ارزشمند ندانست و در توئیتی نوشت: «امیدوارم هیچکس از آزادی این شش بهائی ابراز شادمانی نکند! آزادی و سپس اخراج آنها، تنها پس از فشارهای سنگین بینالمللی بر حوثیها صورت گرفته است!»

لازم به توضیح است که حدود ۸۰ بهائی در یمن زندگی میکنند که با هدایت خانم مهرانگیز فرید طهرانی (عضو هیأت مشاورین قارهای)، فلورا معصومزاده (عضو هیأت معاونت، زیرنظر مشاور قارهای) و رئیس محفل ملی بهائیان یمن، تحت هدایت و راهبری مستقیم بیتالعدل به فعالیتهای مختلف مشغول هستند. علاوه بر بهائیان اخراجشده، بهائیان مبلّغ و فعال دیگری نیز در یمن هستند که پس از دستگیری در سال ۲۰۱۴، به علت کمبود مستندات آزاد شدند. از این میان میتوان ضیاءالله پوراحمری، محمد القلیزی (تازه بهائی)، بهروز روحانی (ایرانی ارسالکنندۀ پول به بیتالعدل) و سیفی سیفی (عراقی تازهبهائی) را نام برد.

آقایان ولید عیاش و محمد القلیزی ــ دوتن از دستگیرشدگانی که قبلاً مسلمان بودند ــ برای اینکه به ارتداد احتمالی محکوم نشوند از بیتالعدل اجازه داشتند که عقیده خود را پنهان کرده و خود را عضو جامعه بهائی معرفی ننمایند، گرچه طبق احکام بهائی، تقیه برای بهائیان حرام بوده و مجاز نیست.

اکنون جامعۀ بهائی تلاش دارد دستگیری رهبران بهائی یمن را به دلیل اعتقاد آنان به بهائیت و آزادی آنها را حاصل رفع سوءتفاهمها جلوه دهد ولی ردپای فشارهای بینالمللی ناشی از تلاش و توسل مقامات بهائی به مسؤولان سیاسی غربی و نهادهای بینالمللی در آزادی آنان بهروشنی قابل رصد و مشاهده است.

 

بیتالعدل جهانی از طریق نهاد نمایندگی جامعه بینالمللی بهائی در سازمان ملل (خانم دیان علائی) به تعدادی از محافل ملی بهائی، در کشورهای خاص، دستور میدهد تا به بهانۀ نقض حقوق بهائیان در یمن، فشار تبلیغی و سیاسی به دولتهای متبوع خود و سازمانهای بینالمللی (حقوق بشری) وارد آورند و از آنها بخواهند تا هریک بهنحوی وارد عمل شده و برای آزادی و ماندن بهائیان در یمن، بر دولت در حال نبرد یمن، فشار وارد آورند.

بهعلاوه بیتالعدل توانست ملاقاتی میان مسؤولان دفتر امور عمومی محفل ملی بهائیان امریکا با وزارت امور خارجۀ ایالات متحده امریکا را تدارک بیند. همچنین مذاکراتی را برخی از بهائیان غیریمنی، همچون دکتر ریاض روحانی (ایرانیالاصل تبعۀ قطر) و عبدالغنی الاریانی، با آقای اندرو میشل و سایر مقامات سفارت امریکا در صنعا داشتند و از مقام سفارت قول مساعد گرفتند که هرگونه اقدام ممکن برای وارد آوردن حداکثر فشار بر وزارت امور خارجۀ یمن، درجهت آزادی افراد بهائی یمنی را بهکار بندد.

جامعۀ بینالمللی بهائی از نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور یمن و دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و دولتها و سازمانهای غیردولتی، که برای آزادی بهائیان یمن فعالیت نمودند، تشکر کرده است.

دولت صنعا از حضور بهائیان در یمن خشنود نیست؛ زیرا آنان برخلاف قوانین آن کشور، مشغول فعالیتهای پنهانی هستند و درعین بهرهگیری از ثروت آن کشور، بهجای حمایت از دولت و اقتصاد کشور، به اسرائیل پول ارسال میکنند. همچنین برخلاف قوانین کشور یمن اقدام به تبلیغ مسلمانان و فرزندان کوچک آنان کرده و تلاش دارند با سوءاستفاده از شرایط جنگی یمن، درصدد بهائی کردن اتباع و اطفال آن کشور برآیند.

هرچند جامعه جهانی بهائی از آزادی زندانیان بهائی توسط دولت یمن استقبال نموده است؛ ولی بیتالعدل از نتیجۀ بهدستآمده راضی نیست! آنگونه که خانم علائی نماینده جامعۀ بینالمللی بهائی در دفتر ژنو سازمان ملل اعلام کرده است، خواست واقعی بیتالعدل جهانی «رفع اتهامات وارده به بهائیان دستگیرشده، عدم اخراج سایر بهائیان از یمن، دادن آزادیهای اجتماعی و دینی به بهائیان، اعطای مجوز تبلیغ رسمی بهائیت در یمن و درنهایت اعطای رسمیت به آئین بهائی در یمن است». این نشان میدهد که جامعۀ جهانی بهائی به دنبال برداشتن تمام محکومیتها و محدودیتها برای بهائیان یمن است.

بدین ترتیب انتظار میرود جامعۀ بینالمللی بهائی، برخلاف شعارها و تعالیمی همچون عدم مداخله در سیاست و اطاعت از قوانین و اوامر دولت متبوع، تا رسیدن به خواست خود، کماکان حملات و فشارهای سیاسی، تبلیغی و روانی بر دولت یمن را تداوم بخشد.

از طرف دیگر، درحالیکه بهائیان وانمود میکنند از قوانین و دستورهای دولت، در کشور محل زیست خود، اطاعت میکنند؛ بهنظر میرسد افراد و مؤسسات بهائی نسبت به قوانین و احکام ممنوعیت و محدودیت فعالیت تبلیغی بهائی در کشورهای عربی بیتوجه هستند و همچنان، بهطور مخفیانه، به فعالیتهای خود ادامه میدهند.

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط سردبیر
بارگذاری در روی خط خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

بررسی

محيط علم و فضل و ادب؛ استاد سيدمحمد محيط طباطبائی: تحقيقاتی ويژه در آثار بهائی

عبدالحسين فخاري چکیده   استاد سیدمحمد محیط طباطبائى (۱۲۸۰-۱۳۷۱ش) از برجسته‌ترین پژوهش…