صفحه اصلی انعکاس شیوه نامه نوشتن مقالات

شیوه نامه نوشتن مقالات

8 خواندن ثانیه
0
0
15

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این فصلنامه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند.

۱- فایل: مقاله در نرم‌افزار Word نسخه ۲۰۰۳ یا بالاتر آماده شود. صفحه‌آرائی نهائی توسط مجله صورت خواهد پذیرفت.

۲- ساختار کلی مقالات:

 • صفحه اول:
 • عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)
 • نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان) (اگر بیش از یک نویسنده وجود دارد، روبه‌روی نام نویسنده‌ی مسؤول واژه‌ی «نویسنده‌ی مسؤول» نوشته شود)، رتبه‌ی علمی، تخصص، مشخصات تماس برای نویسنده(گان) شامل پست الکترونیک.
 • چکیده‌ی مقاله به زبان فارسی (حداکثر ۵۰۰ کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر ۶ واژه).
  • صفحه دوم تا انتهای مقاله

بدنه‌ی اصلی مقاله به ترتیب زیر و ترجیجاً به‌صورت شماره‌گذاری‌شده باشد.

۱- مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال‌های پژوهش و منتخبی از پیشینه‌ی پژوهش (داخلی و خارجی). همه‌ی موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه‌ی یکدیگر ارائه شوند.

۲- بدنه: متن اصلی مقاله در این بخش قرار گیرد.

۳- بحث و نتیجه‌گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه‌ی نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه‌ی یکدیگر ارائه شوند).

۴- منابع: لیست کتاب ها و مقالات و مراجع دیگر استفاده شده در مقاله.

۳- منبع‌نویسی: برای منبع‌نویسی، از روش ارجاع درون‌متني بين پرانتز استفاده شود: (نام خانوادگي يا شهرت، نام كتاب يا مقاله، ج ، ص). در اين روش كتابنامه و منابع انتهای مقاله نيز بر اساس روش ذيل و به ترتيب الفبايي نام شهرت تنظيم مي‌شود:

نام خانوادگي، نام، نام كتاب، سال انتشار، محل انتشار: نام ناشر

اگر سال انتشار، محل نشر و ناشر معلوم نباشد، از الفاظ بي تا، بي جا و بي نا استفاده مي‌شود.

 • در ارجاع درون‌متني اگر از نويسنده‌اي پشت‌سرهم و از دو كتاب متفاوت مطلبي ارجاع داده شود، به‌جاي نام نويسنده از «همو» استفاده مي‌شود. اگر از يك كتاب با صفحات متفاوت پشت‌سرهم استفاده شود، به‌جاي نام نويسنده و كتاب از «همان» استفاده مي‌شود. اگر شماره صفحه نيز تغيير نكرده باشد، فقط به «همان» در پرانتز اكتفا مي‌شود.
 • اگر ارجاع به مقاله باشد، به‌صورت درون‌متني، نام خانوادگي نويسنده، عنوان مقاله، شماره صفحه در مجله استفاده مي‌شود.
 • در اين شيوه اصلاً پاورقي وجود ندارد، مگر توضيحات مترجم يا ناشر اضافه بر متن مقاله که در انتهای آن اضافه می‌شود.
 • فهرست منابع انتهای مقاله (كتابنامه) به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم شود.
  • نام خانوادگي نويسنده، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال انتشار، شماره انتشار و فصل يا ماه انتشار

 

 • نکات مهم
 1. مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به‌صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.
 2. در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح‌شده‌ی مقاله به همراه نامه‌ی گزارش اصلاحات انجام‌شده متناظر با نظرات هر داور ازطرف نویسنده‌ی مسؤول ارسال شود.
 3. دریافت مقاله صرفاً از طریق پست الکترونیکی info@bahaimag.comانجام می‌شود. درصورتی که پس از ۱۰ روز پاسخ دریافت مقاله به آدرس پست الكترونيكي نويسنده‌ی ارسال‌کننده‌ی مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر مجله پيگيري نماييد. (تلفن: ۲۲۸۹۸۴۲۵)
 4. درصورت عدم تعیین نویسنده‌ی مسئول، نویسنده‌ی ارسال‌کننده‌ی مقاله به دفتر نشریه، نویسنده‌ی مسؤول تلقی خواهد شد.
 5. فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله­ها آزاد است.
 • مسأله‌ی بهائیان در دفن اموات

  یکی از اخبار قابل بررسی در پاییز ۹۷، خبر نبش قبر یک بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظمیان د…
 • تداوم هدایت

  چکیده خدای متعال برای هدایت آدمیان به‌لطف خویش فرستادگانی را از جنس خودشان برایشان برگزید؛…
 • سر مقاله فصلنامه‌ی شماره‌ی ۷ و ۸

  محبت روزنامه سازندگی و برخی عکس العمل‌ها روزنامه وزین سازندگی به مدیریت جناب آقای محمد قوچ…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • مسأله‌ی بهائیان در دفن اموات

  یکی از اخبار قابل بررسی در پاییز ۹۷، خبر نبش قبر یک بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظمیان د…
 • تداوم هدایت

  چکیده خدای متعال برای هدایت آدمیان به‌لطف خویش فرستادگانی را از جنس خودشان برایشان برگزید؛…
 • سر مقاله فصلنامه‌ی شماره‌ی ۷ و ۸

  محبت روزنامه سازندگی و برخی عکس العمل‌ها روزنامه وزین سازندگی به مدیریت جناب آقای محمد قوچ…
بارگذاری توسط سردبیر
 • تداوم هدایت

  چکیده خدای متعال برای هدایت آدمیان به‌لطف خویش فرستادگانی را از جنس خودشان برایشان برگزید؛…
 • سر مقاله فصلنامه‌ی شماره‌ی ۷ و ۸

  محبت روزنامه سازندگی و برخی عکس العمل‌ها روزنامه وزین سازندگی به مدیریت جناب آقای محمد قوچ…
 • جشن دویستمین سال تولد باب در تامباخ

  به گزارش سايت‌هاى بهائى، گردهمایی معارف بهائی و مطالعات فارسی، در بهار هر سال در شهر کوچک …
بارگذاری در انعکاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی

مسأله‌ی بهائیان در دفن اموات

یکی از اخبار قابل بررسی در پاییز ۹۷، خبر نبش قبر یک بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظمیان د…